Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Algılama Gücünü Yükseltin

İncelediğiniz nesneyle ilgili, o zamana kadar hiç görmediğiniz, hiç düşünmediğiniz, aklınıza bile gelmeyen tarafları olduğunun ayırdına vardığınız andan itibaren algılama gücünüzün de yükselmeye başlar. İşte bu noktaya ulaştığınız anda, önünüzde duran objenin, sizin daha önce tanıdığınız obje olmadığının farkındalığı içine girersiniz. Tabii bununla birlikte kendi yeteneklerinizi de keşfetmeye başlarsınız. Bu çalışmadan sonra, başka bir objenin incelemesine geçebilirsiniz. Bu kez yaptığınız gözlemin çok daha hızlı olduğunun farkına varacaksınız. Artık, nasıl bakacağınızı öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve, bu bilgiler sizin yapacağınız incelemeleri de hızlandıracak.

İnsanları keşfedin

Bu çalışmaları önce çevrenizde bulunan nesneleri inceleyerek sürdürmelisiniz. Her nesneden sonra algılamanızın biraz daha arttığını farkedeceksiniz. Bir kaç aylık düzenli çalışmaların sonucunda bu çalışmayı insanlar üzerinde denemeye başlayabilirsiniz. İnsanları incelerken bir avantajınız da onlarla konuşmak. Dikkatinizin giderek yükseldiğini, ayrıntıları hızla farkettiğinizi ve gözlerinizin dışında diğer duyularınızın da devreye girdiğini anlayacaksınız. Hatta tanımlayamadığınız duyularınızın açığa çıktığının bile farkına varmaya başlayabilirsiniz. Çünkü, gözlem yapmak ve bunu alışkanlık haline getirmek kişinin algılamasını yükseltir. Algılamanın yükselmesiyle birlikte bilinen bütün duyu organlarının fonksiyonları tam olarak çalışacağı gibi gizli duyular da açığa çıkmaya başlar. Böylece hem çevrenize hakim olabilir, hem etrafınızdaki bütün nedenniçin ilişkilerini kurabilirsiniz. Üstelik, algılamanız yükseldiği için başarılı olursunuz. Evet, gözlem yapmayı öğrendiğiniz andan itibaren sadece nesnelerin incelenmesi değil, aynı zamanda insanlar ve olayları da aynı yöntemle ayrıntılarına parçalayıp tam bir kavrayış içine girebilirsiniz. Hatta, ayrıntıların içindeki yeni ayrıntıları da tespit etmeye başlarsınız. İşte bu aşamadan itibaren dünyaya başka bir gözle bakmaya başladığınızın farkına varacaksınız. Artık çevreniz ve şartlar, önceden bildiğiniz ve hatırladığınız gibi olmayacak. Nereden geldiğinizi ve nereye doğru gittiğinizi anlamaya başlayacaksınız. Ve bu anlayış, içinde bulunduğunuz koşullara hakim olabilmenizi sağlayacak.