Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Temel Kız İstiyor

Temel için kız istemeye giderler. Temel’ in babası kızı istedikten sonra kızın babası sorar.

- Oğlunuzun içkisi, sigarası, kumarı var mıdır? Temel’ in babası cevap verir :

- Hepsi vardur, pi tek kari eksiktur. Oni de sizden alip gideceguz daaa!