Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Başım Ağrıyo

Temel'le Fadime ormanda gezerlerken birkaç adam bunlara saldırır. Temel'i ağaca bağlayıp Fadime'yi başlarlar soymaya...
     Fadime bağırır:
     - "Temeeel bunlar galiba, gali-ba beni ...." Temel:
     - "Başım ağrıyo de, başım ağrıyo dee!!!"