Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Tedi Tüdü İt

Çocuk peltekmiş. Öğretmeni tahtaya kaldırmış ve tahtadaki "kedi sütü iç" yazısını okumasını istemiş. Çocuk "tedi tütü it" demiş. Öğretmen bağırmış "doğru söyle" demiş. Çocuk yine "tedi tütü it" demiş. Öğretmen acayip sinirlenmiş ve çocuğu dövmüş, "doğru oku dedim sana şunu" demiş. Çocuğun artık canına tak etmiş ve bağırmış :"anatını tittimin tediti ittene tu tütü!..