Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

İstisna

Partide iki arkadaş konuşuyordu :

- Su salondaki tüm kızlarla yattım, iki istisnası var; kız kardeşim ve nişanlım...

Öteki şöyle bir etrafına bakındı ve konuştu :

- Bende istisnası da yok...